Verandering in praktijk brengen

In deze tijd waarin iedereen toegang heeft tot kennis en informatie en ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen, moeten organisaties flexibel zijn. Dit vraagt in veel gevallen om anders organiseren. Bijvoorbeeld het anders inrichten van werkprocessen of op een andere manier gaan (samen) werken. Jorien is veranderkundige en helpt organisaties die aan de slag willen met anders organiseren. Zij begeleidt directies, managers en teams in het toekomstgericht veranderen van werkwijzen, systemen en structuren. Zij faciliteert veranderprocessen en leiderschapsontwikkeling in een rol die het best past bij de verandervraag van de opdrachtgever. Als interim manager, programmamanager, teamcoach en sparringpartner.

Hoe Tilstra MC werkt

Jorien brengt overzicht, helderheid en structuur in complexe en onduidelijke situaties. Zij ziet waar synergie mogelijk is en benut kansen voor samenwerking. Dat doet zij door te verbinden. Haar aanpak is hands- on. Zij komt bij vraagstukken snel tot de kern en ziet mogelijkheden om veranderingen direct in de praktijk gerealiseerd te krijgen. Hierbij vindt zij het vanzelfsprekend dit te doen in co-creatie, zodat de kennis en kwaliteiten die in de organisatie aanwezig zijn worden benut.

Wat TILSTRA MC doet
Veranderkunde
interveniëren en ontwikkelen van leiderschap
Programma management
regisseren van veranderprocessen
Interim management
samen realiseren van blijvende verandering
Team coaching
teams op weg helpen met effectiever samenwerken
Business coaching
via inzicht uitzicht bieden op mogelijke oplossingen

Wat Jorien beweegt

“Voor mij is werken en samenwerken aan organisatieontwikkeling een inspiratiebron. Bij organisatieveranderingen is het altijd zoeken naar wat werkt. Geen enkele organisatie, geen enkel vraagstuk is hetzelfde. Hier creatief in zijn, nieuwe verbindingen leggen die nog niet werden gezien, maakt dat ik resultaten boek. Ook het balanceren tussen en werken met tegengestelde belangen vind ik uitdagend en past bij mij. Mensen waarmee ik heb gewerkt, typeren mij als warm zakelijk, kritisch helpend en creatief sturend.

Het meest voldaan voel ik me als ik mensen in organisaties kan ondersteunen in hun groei als persoon, groep of team. Zij geven inhoud en vorm aan verandering. De kennis en kunde die daarvoor nodig is, is vaak al aanwezig in de organisatie, maar wordt niet altijd benut. Ik haal dit potentieel naar boven zodat het positief bijdraagt aan de gewenste verandering.”

Jorien Tilstra Veranderkunde | Programma management | Interim management | Team coaching | Business coaching